แคตตาล็อกออนไลน์

จำหน่ายแทงค์คอนกรีตสำเร็จรูป

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

จำหน่ายแทงค์คอนกรีตสำเร็จรูป

โรงงานผลิตและ จำหน่ายแทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตแทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ถังเก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จ เป็น ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ใช้บรรจุน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย ทำระบบประปาได้ แทงค์เก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จ สามารถติดตั้งได้เป็นแถวเรียง และเพิ่มจำนวนชั้นของแทงค์น้ำได้ เชื่อมต่อระบบท่อน้ำต่อกันได้ ใช้เก็บน้ำฝนได้ในปริมาณมากไว้สำหรับดื่มกิน หรือใช้บริโภคได้ตลอดปี แทงค์น้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ปากช่อง ใช้เก็บน้ำบาดาล ช่วยตกตะกอนน้ำบาดาลก่อนที่จะนำไปใช้บริโภค

ต้องการติดตั้งแทงค์คอนกรีตสำเร็จรูป ติดต่อ : 044-311-420, 081-977-2483, 081-321-3140